Psychoterapia Gestalt

Gestalt (czyt. ‚gesztalt’) to podejście psychoterapeutyczne, w którym najważniejsze jest budowanie dobrej i autentycznej relacji między klientem a terapeutą. Relacja ta jest podstawą do zmiany, jaką chce osiągnąć klient. Możliwa jest ona dzięki trzem głównym założeniom psychoterapii Gestalt:

 

1. W psychoterapii Gestalt podchodzi się do człowieka całościowo i indywidualnie – to znaczy, że wszystko, co dotyczy osoby jest jednakowo ważne, jego historia, emocje, myśli, odczucia w ciele a także to, że klient jest niepowtarzalną jednostką, która żyje i doświadcza różnych rzeczy w niepowtarzalny sposób.

 

2. Podejście Gestalt skupia się na poszerzaniu świadomości, dzięki czemu doświadczanie własnych pragnień, emocji i myśli staje się pełniejsze a odpowiedzialność i sprawczość w kierowaniu własnym życiem przywracana jest na ręce klienta.

 

3. W Gestalcie ważne jest też odnoszenie się do teraźniejszości – tzw. „Tu i teraz”, czyli że wszelkie przeszłe i przyszłe trudności rozpatrywane są w kontekście tego jak kształtują teraźniejszość klienta. Takie ujęcie pozwala lepiej zrozumieć drugą osobę i skuteczniej udzielać jej pomocy.

 

Innymi słowy Gestalt to sztuka nieustannego świadomego kontaktu ze sobą i z innymi, dzięki któremu możliwe jest dążenie do pełni i szczęścia w życiu.

Dodaj komentarz